Polak, P. (2006). IX Krakowska Konferencja Metodologiczna. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (39), 147–153. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/303