Heller, M. (2006). Horyzonty prawdy — Horizons of Truth: Gödel Centenary, Wiedeń: 27–29 kwietnia 2006 r. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne W Nauce), (39), 141–147. Retrieved from https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/302