(1)
Mączka, J.; Skoczny, W.; Koleżyński, A.; Polak, P.; Karolczak, M.; Sieńko, D.; Dziekan, M. Research in the History of Philosophy of Nature and the History of Science. ZFN 2012, 10-40.