(1)
Pabjan, T. Duchowy Portret Prekursora Teorii Wielkiego Wybuchu. ZFN 2012, 154-156.