(1)
Heller, M. Lwowskie Polemiki wokół Teorii względności. ZFN 2012, 150-152.