(1)
Twardowski, M. Czy Biologia Jest chemiÄ…?. ZFN 2013, 203-221.