(1)
Hohol, M. Mózg, społeczeństwo I Wolna Wola. ZFN 2013, 271-280.