(1)
Polak, P. Techniczna Tkanka Odkrycia Naukowego. ZFN 2014, 307-312.