(1)
Szymański, A. Śladami Galileusza. ZFN 2014, 173-194.