(1)
Smoluchowski, M. O Metodach Fizyki doświadczalnej. ZFN 2017, 245-275.