(1)
Smoluchowski, M. O Teoryach elektryczności. ZFN 2017, 191-219.