(1)
Olszewski, A. U źródeł zbiorów Kolektywnych. ZFN 2014, 167-171.