(1)
Trombik, K. P. O dwóch Takich, Co O Nauce I Wierze Rozmawiali. ZFN 2017, 315-320.