(1)
Twardowski, M. O Roli Filozofii Biologii W Edukacji Biologicznej. ZFN 2016, 145-164.