(1)
Głos, A.; Załuski, W. Negative Emotions and Rationality of Decision-Making. ZFN 2016, 7-33.