(1)
Polak, P.; Mączka, J.; Urbańczyk, P. Intruduction. ZFN 2016, 5-6.