(1)
Heller, M. Pascal — Uczony Niekonwencjonalny. ZFN 2005, 156-159.