(1)
Mączka, J. Przypomniana Historia. ZFN 2005, 171-172.