(1)
Wszołek, S. W Obronie Realizmu Naukowego. ZFN 2006, 152-157.