(1)
Grygiel, W. O niezwykłej Cegle, Czyli O Rogera Penrose’a Szukaniu Drogi Do rzeczywistości. ZFN 2006, 142-148.