(1)
Heller, M. Fizyka I Teologia — Popularnie I Apologetycznie. ZFN 2006, 167-172.