(1)
Heller, M. Horyzonty Prawdy — Horizons of Truth: Gödel Centenary, Wiedeń: 27–29 Kwietnia 2006 R. ZFN 2006, 141-147.