(1)
Juszka, D. Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Pt. „Explaining the Mind. Perspectives on Explanation in Cognitive Science.” ZFN 2014, 131-139.