(1)
Polak, P. Sprawozdanie Za Rok 2006. ZFN 2007, 144-146.