(1)
Obolevitch, T. Homo Sapiens Czy Animal Rationale?. ZFN 2007, 138-143.