(1)
Kwiatek, Łukasz. Człowiek człowiekowi współpracownikiem. ZFN 2014, 153-161.