(1)
Sierotowicz, T. Galileusz I Sztuka układania horoskopów. ZFN 2009, 176-179.