(1)
Pabjan, T. Metafizyka Z Perspektywy Interdyscyplinarnej. ZFN 2009, 164-167.