(1)
Mączka, J. Romantyczna Nauka. ZFN 2015, 149-155.