(1)
Pabjan, T. Czy można Sformalizować metafizykę?. ZFN 2011, 190-194.