(1)
Obolevitch, T. Zachodni wstęp Do Filozofii W Stylu Rosyjskim Czy Rosyjski wstęp Do Filozofii Zachodniej?. ZFN 2011, 183-190.