(1)
Sierotowicz, T. FaƂszerstwa I Poszlaki W Procesie Galileusza. ZFN 2011, 178-182.