(1)
Pabjan, T. Ostatnia książka Józefa Życińskiego. ZFN 2011, 166-168.