(1)
Pabjan, T. Kosmologia prawosławnych mistyków. ZFN 2011, 196-199.