(1)
Sierotowicz, T. Jak Rytownicy RewolucjÄ™ NaukowÄ… Wygrawerowali. ZFN 2012, 178-182.