(1)
Skoczny, W. Philosophy of Biology in OBI. ZFN 2012, 41-45.