[1]
Smoluchowski, M. 2017. O teoryach elektryczności. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce). 62 (Jun. 2017), 191–219.