[1]
Grygiel, W. 2006. O niezwykłej cegle, czyli o Rogera Penrose’a szukaniu drogi do rzeczywistości. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce). 38 (Jun. 2006), 142–148.