[1]
Olender, J. 2014. Tak łatwo o sprawach tak trudnych. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce). 56 (Sep. 2014), 141–146.