[1]
Sadłocha, Łukasz 2015. Approaching the emergent conception of life. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce). 59 (Dec. 2015), 157–160.