[1]
Sierotowicz, T. 2012. Jak rytownicy rewolucję naukową wygrawerowali. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce). 50 (Jun. 2012), 178–182.