Historography of Science and Religion

Jacek Kwaśniewski

Abstract


The article shows the evolution of historians’ and sociologists’ views in 1874-2010 period how the historical relations between science and religion should be presented. The key theories have been discussed which are the milestones in this evolution: from 19th century Draper’s and White’s works which formed the so called conflict thesis to the present complexity thesis, which recognizes the religion as significant co-originator of modern science.


Keywords


history of science; philosophy of science; science and religion; historiography

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Ariew Roger, (2007), Pierre Duhem, [w]: Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/duhem

Barbour Ian G., (1966), Issues in science and religion, New York: Prentice Hall, 1966

Barbour Ian G., (1993, 1994), Jak układają się stosunki między nauką a teologią?, [w]: „Zagadnienia filozoficzne w nauce”, XV / 1993, XVI / 1994

Barr Stephen M., (2005), Współczesna fizyka a wiara w Boga, Wrocław: Techtra 2005

Bird Alexander, (2008), The Historical Turn In the Philosophy of Science, [w]: The Routledge Companion to Philosophy of Science, red. Stathis Psillos, Martin Curd, Abingdon: Routledge, 2008

Brooke John H., (1991), Science and religion: Some historical perspectives, Cambridge: Cambridge University Press, 1991

Burtt Edwin A., (1925), The Metaphysical Foundations of Modern Physical Science, New York, London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd, 1925

Butterfield H., (1931), The Whig Interpretation of History, London : G. Bell and Sons 1931

Butterfield H., (1968), Rodowód współczesnej nauki 1300-1800, Warszawa: PWN 1968

Caiazza John C., (1988), recenzja książki: Stanley L. Jaki, Uneasy Genius: The Life and Work of Pierre Duhem Modern Age, [w]: “A Quarterly Review”, Volume 32, Spring 1988, Number 2

Centrum Kopernika – Informacja, (bez daty), http://www.copernicuscenter.edu.pl/centrum

Cohen Hendrik F., (1994), The scientific revolution: a historiographical inquiry, Chicago London: The University of Chicago Press 1994

Coyne George V., Heller Michał, (2007), Pojmowalny wszechświat, Warszawa: Prószyński i S-ka 2007

Davies Paul, (2006), Bóg i nowa fizyka, Warszawa: Cyklady 2006

Davies Paul, (2007), Taking science on faith, [w]: “The New York Times”, 24.11.2007. Polskie tłumaczenie wraz z dyskusją zostało zamieszczone na portalu www.racjonalista.pl

Davies Paul, (2008a), Kosmiczna wygrana. Dlaczego wszechświat sprzyja życiu?, Warszawa: Prószyński i S-ka 2008

Davies Paul, (2008b), Porządek wszechświata, wywiad z P. Davies’em, [w]: „Polityka” nr 42/2008

Davis Edward B., (1994), Christianity and Early Modern Science: Beyond War and Peace?, [w]: Perspectives on Science and Christian Faith”, Vol. 46, No. 2, 1994

Davis Edward B., (1999), Christianity and Early Modern Science: The Foster Thesis Reconsdered, [w]: Evangelicals and Science in Historical Perspective, tom pod redakcją: Livingstone David N., Hart D.G., Noll Mark A., New York: Oxford University Press, 1999

Dillenberger John, (1960), Protestant thought and natural science: A historical study, Nashville: Abingdon Press, 1960

Dixon Thomas, (2010), Introduction, w: Science and Religion. New Historical Perspectives, red. Dixon Thomas, Cantor Geoffrey, Pumfrey Stephen, Cambridge: Cambridge University Press 2010

Draper John William, (1874), History of the Conflict between Religion and Science, New York: D. Appleton and Company, 1974. Polskie tłumaczenie tej książki nosi tytuł: Dzieje stosunku wiary do rozumu, tłum. J. Karłowicz, pierwsze wydanie polskie: Warszawa: L. Polak, 1882

Draper John William, (1880), History of the Conflict between Religion and Science, London: C. Kegan Paul & Co, (wydanie XIV) 1880

Ecklund Elaine H. (2007), Religion and Spirituality among University Scientists, na stronie internetowej http://religion.ssrc.org/reforum/Ecklund.pdf

Ferngren Gary B. (red), (2000), The History of Science and Religion in the Western Tradition. Encyclopedia, New York: Garland Publishing Inc., 2000

Foster Michael B., (1934), The Christian Doctrine of Creation and the Rise of Modern Natural Science, [w]: “Mind”, vol. 43, Issue 172, 1934

Foster Michael B., (1935, 1936), Christian Theology and Modern Science of Nature, [w]: “Mind”, vol. 44, Issue 176 1935 i Mind, vol. 45, Issue 177, 1936.

Gould Stephen J., (2002), Skały wieków. Nauka i religia w pełni życia, Warszawa: Zysk i S-ka 2002

Grant Edward, (2005), Średniowieczne podstawy nauki nowożytnej, Warszawa: Prószyński i S-ka 2005

Grant Edward, (2006), Science and Religion, 400 B.C. to A.D. 1550, From Aristotle to Copernicus, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2006

Hall Rupert, (1966), Rewolucja naukowa 1500-1800, Warszawa: PAX 1966

Heller Michał, (2006), Filozofia i wszechświat, Kraków: Universitas 2006

Heller Michał, Zbigniew Liana, Janusz Mączka, Adam Olszewski, Włodzimierz Skoczny, (1999), Jak filozofuje się w OBI?, [w]: „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XXV / 1999

Hooykaas, R., (1975), Religia i powstanie nowożytnej nauki, Warszawa: PAX 1975

Hooykaas, R., (1987), The Rise of Modern Science: When and Why?, “The British Journal of the History of Science”, Vol. 20, No. 4, 1987

Hodgson Peter E., (1994), Pierre Duhem: historian of the Christian origin of science, [w]: “Contemporary Review”, March 1994

Huff Toby E., (2000), Science and Metaphysics in the Three Religions of the Book, [w]: “Intellectual Discourse”, 2000, Vol. 8, No 2

Huff Toby E., (2007), The Rise of Early Modern Science: Islam, China, and the West, New York: Cambridge University Press, (drugie wydanie), 2007

Iliffe Rob, (2008), History of Science, artykuł na stronie internetowej Making History Instytutu Badań Historycznych, University of London http://www.history.ac.uk/makinghistory/index.html

Jaki Stanley, (1974), Science and Creation: From Eternal Cycles to Oscillating Universe, Edinburgh: Scottish Academic Press 1974

Jaki, Stanley L., (1984), Uneasy Genius: The Life and Work of Pierre Duhem, Dordrecht, London, Boston: Martinus Nifhoff 1984

Jaki, Stanley L., (1988), The Physicist as Artist: the landscapes of Pierre Duhem, Edinburgh: Scottish Academic Press 1988

Jaki, Stanley L., (1991), Scientist and Catholic: an essay on Pierre Duhem, Front Royal, VA: Christendom Press 1991

Jaki Stanley, (1994), Zbawca nauki, Poznań: W drodze 1994

Jaki Stanley, (1995), Bóg i kosmologowie, Racibórz-Wrocław: RAF-SCRIBA 1995

Jaki Stanley, (2000), The Christological Origins of Newton's First Law, [w]: Science and the Future of Mankind. Science for Man and Man for Science, Pontifical Academy of Sciences 2000

Kaiser Christopher B., (2007), Toward a Theology of Scientific Endeavour. The Descent of Science, Burlington: Ashgate Publishing Company 2007

Klaaren Eugene M., (1977), Religious Origins of Modern, Science: Belief in Creation in Seventeenth-Century Thought, Grand Rapids: William B. Eerdmans, 1977

Koyré A., (1998), Od zamkniętego świata do nieskończonego wszechświata, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria 1998

Larson Edward J., Witham Larry (1998), Leading Scientists Still Reject God, [w]: “Nature”, Vol. 394, 23 July 1998

Lindberg David C., Numbers Ronald L., (1986a), Introduction, [w]: God and Nature: Historical Essays on the Encounter Between Christianity and Science, red. Lindberg David C., Numbers Ronald L., Berkeley, Los Angeles, London. 1986. Polskie tłumaczenie pt. „Metahistoryczne uwagi o konflikcie nauki i teologii” [w]: „Zagadnienia filozoficzne w nauce”, XX / 1997

Lindberg David C., (1986b), Science and the Early Church, [w]: God and Nature: Historical Essays on the Encounter Between Christianity and Science, red. Lindberg David C., Numbers Ronald L., Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1986.

Lindberg David C. (red), Numbers Ronald L. (red), (1986c), God and Nature: Historical Essays on the Encounter Between Christianity and Science, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1986.

Lindberg David C., Numbers Ronald L., (1987), Beyond War and Peace: A Reappraisal of the Encounter between Christianity and Science, [w]: “Perspectives on Science and Christian Faith”, 1987, vol.39, nr. 3

Lindberg David C., (2000), Medieval Science and Religion, [w]: The History of Science and Religion in the Western Tradition. Encyclopedia, Ferngren Gary B. (red), New York: Garland Publishing Inc., 2000

Lindberg David C., (2007), The Beginnings of Western Science: The European Scientific Tradition in Philosophical, Religious, and Institutional Context, Prehistory to A.D. 1450, (second edition), Chicago and London: The University of Chicago Press, 2007

Longino Helen, (2008), Philosophy of Science After the Social Turn, wykład wygłoszony w Uniwersytecie w Bratysławie 9. czerwca 2008

http://www.exu.sk/material/temac/longino/PhilSci-Social-Turn_Longino_1prednaska.pdf

Mączka Janusz, (1996), Czy Chrystus zbawił naukę?, [w]: „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, XIX / 1996

McGrath Alister E., (2001), Scientific Theology: Nature, Grand Rapids: Eerdmans, 2001

McGrath Alister E., (2009), Nauka i religia, Kraków: WAM, 2009

Merton Robert, (1938), Science, Technology and Society In Seventeenth Century England, Osiris, Vol. IV, Bruges: St. Catherine Press, 1938

Merton Robert, (1982), Purytanizm, pietyzm i nauka, [w]: Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa: PWN, 1982. Pierwsze wydanie: Puritanism, Pietism, and Science, [w]: Sociological Review, 1936, vol. 28

Moore James R., (1979), Post-Darwinian Controversies: A study of the Protestant struggle to come to terms with Darwin in Great Britain and America 1870-1900, Cambridge: Cambridge University Press 1979

Numbers Ronald L. (red), (2009), Galileo Goes to Jail and Other Myths About Science and Religion, Cambridge: Harvard University Press, 2009

Numbers Ronald L., (2010), Simplifying complexity: patterns in the history of science and religion, [w]: Science and Religion. New Historical Perspectives, red. Dixon Thomas, Cantor Geoffrey, Pumfrey Stephen, Cambridge: Cambridge University Press 2010

OBI, (2008), Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych. Rozwój OBI, http://www.obi.opoka.org.pl/rozwoj.html

Osler Margaret J., (1994), Divine Will and the Mechanical Philosophy: Gassendi and Descartes on Contingency and Necessity in the Created World, Cambridge: Cambridge University Press, 1994

Osler Margaret J., (1998), Mixing Metaphors: Science and Religion Or Natural Philosophy and Theology In Early Modern Europe, [w]: “History of Science”, Vol. 36, part 1, March 1998, No. 111

Osler Margaret J., (2010), lista publikacji: http://www.phil.ucalgary.ca/profiles/margaret-osler ,

http://philpapers.org/s/Margaret%20J.%20Osler

Plantinga Alvin, (2010), Religion and Science, [w]: Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/religion-science

Sarton George, (1955), Introductory Essay, [w]: Religion and Reality, red. J. Needham, New York, 1955

Shapin Steven, (1982), History of Science and Its Sociological Reconstructions, [w]: “History of Science”, Vol. XX, 1982

Shapin Steven, (1992), Discipline and bounding - history and sociology of science as seen through externalism - internalism debate, [w]: “History of Science”, Vol. 30, 1992

Shapin Steven, (2000), Rewolucja naukowa, Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000

Shapin Steven, (2005), Hyperprofessionalism and the Crisis of Readership in the History of Science, [w]: “Isis”, Vol. 96 No 2 (June 2005)

Stark Rodney, (2003), For the Glory of God. How Monoteism Led to Reformations, Science, Witch-Hunts, and the End of Slavery, Princeton: Princeton University Press, 2003

Stark Rodney, (2006), The Victory of Reason. How Christianity led to Freedom, Capitalism, and Western Success, New York: Random House, 2006

Stiefel Tina, (1985), The Intellectual Revolution in Twelfth-Century Europe, Croom Helm 1985

Turner Frank M., (1974a), Between Science and Religion: The Reaction to Scientific Naturalism in Late Victorian England, New Haven: Yale University Press, 1974.

Turner Frank M., (1974b), Rainfall, Plagues, and the Prince of Wales: A Chapter in the Conflict of Science and Religion, [w]: “Journal of British Studies”, 13, 1974

Turner Frank M., (1988), The Victorian Conflict between Science and Religion: A Professional Dimension, [w]: Religion in Victorian Britain, red. Gerald Parsons, Manchester: University Press 1988

Weldon Stephen P., (2000), The Social Construction of Science, [w]: Ferngren Gary B. (red), The History of Science and Religion in the Western Tradition. Encyclopedia, New York: Garland Publishing Inc., 2000

White Andrew D., (1876), The Warfare of Science, New York: D. Appleton and Co., 1876

White Andrew D., (1897), A History of Warfare of Science with Theology in Christendom, New York: D. Appleton and Co., 1897

Whitehead, A.N., (1988), Nauka i świat współczesny, Warszawa: PAX 1988

Wilson David B., (2000), The Historiography of Science and Religion, [w]: The History Of Science and Religion in the Western Tradition. Encyclopedia, red. Ferngren Gary B., New York 2000

Woods T.E., (2006), Jak Kościół katolicki zbudował zachodnią cywilizację, Kraków: AA 2006

Wykstra Stephen John,(1996), Should Worldviews Shape Science: Toward and Integrationist Account of Scientific Theorizing, w: Facets of Faith and Science. vol. 2: The Role of Beliefs in Mathematics and the Natural Science in Augustinian Perspective, J. M. van der Meer (red), Lantham: The Pascal Centre for Advanced Studies in. Faith and Science/University Press of America, 1996

Wybrow, Cameron (red), (1992), Creation, Nature, and Political Order in the Philosophy of Michael Foster (1903-1959): The Classic Mind Articles and Others, with Modern Critical Essays, N.Y./Lampeter, Wales: Edwin Mellen Press, 1992


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Until the completion of the migration of the journal to the OJS platform, some of the archival issues could be available only at our former website.


http://zfn.edu.pl/public/site/images/pawel_polak/CC_BY_NC_ND.pngThe articles in this journal are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).

1978- Zagadnienia Filozoficzne w Nauce,
e-mail: zagadnienia@upjp2.edu.pl

ISSN 0867-8286
e-ISSN 2451-0602