Announcements

ZFN accepted for inclusion into DOAJ

 

We are happy to inform that in February 2018 ZFN has been included into the Directory of Open Access Journals (DOAJ).

 
Posted: 2018-02-15 More...
 

Collaboration with CEEOL

 

We are glad to inform that since January 2018 ZFN has been indexed and included into the repository of Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

 
Posted: 2018-01-26 More...
 

ZFN approved for inclusion in ERIH PLUS

 

We are happy to announce that today ZFN has been included in the European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).

 
Posted: 2018-01-24 More...
 

Zaproszenie na konferencję naukową i prezentację nowego numeru

 

W dniu 19 czerwca w budynku Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie odbędzie się sesja naukowa z okazji 100. rocznicy śmierci wybitnego polskiego fizyka i filozofa przyrody - Mariana Smoluchowskiego (1872-1917).

Rocznica ta jest doskonałą okazją aby przyjrzeć się z perspektywy czasu filozoficznemu dorobkowi tego uczonego i jego roli w kształtowaniu się krakowskiej filozofii przyrody. Sesji towarzyszyć będzie prezentacja specjalnego numeru ZFN poświęconego Smoluchowskiemu (zawiera m.in. niepublikowane wcześniej rękopisy uczonego).

 
Posted: 2017-06-04 More...
 

Collaboration with BazHum

 
At the end of 2016 ZFN (Philosophical Problems in Science) has established collaboration with BazHum - a bibliographic database of Polish academic journals from humanities and humanistic social studies created by Polish History Museum in Warsaw.  
Posted: 2017-01-09
 

ZFN at PhilPapers list

 
Our journal "Philosophical Problems in Science" (ZFN) has been added to the PhilPapers list.  
Posted: 2016-09-12 More...
 

Nabór tekstów do numeru specjalnego

 

Zapraszamy do nadsyłania tekstów poświęconych filozoficznym apsektom dorobku słynnego polskiego fizyka Mariana Smoluchowskiego - do rocznicowego numeru ZFN...

 
Posted: 2016-06-28 More...
 

XX Krakowska Konferencja Metodologiczna

 

Jubileuszowa XX Krakowska Konferencja Metodologiczna odbędzie pod tytułem "Filozofia w nauce". Dedykowana jest ona założycielowi i wieloletniemu Redaktorowi naczelnemu ZFN ks. prof. Michałowi Hellerowi z okazji 80-tej rocznicy urodzin...

 
Posted: 2016-05-10 More...
 

Współpraca z Komisją Filozofii Nauk PAU

 

Od bieżącego roku ZFN staje się głównym miejscem publikacji prac powstałych w ramach Komisji Filozofii Nauk Polskiej Akademii Umiejętności.

 
Posted: 2016-04-25 More...
 
1 - 9 of 9 Items