Announcements

Zaproszenie na konferencję naukową i prezentację nowego numeru

 

W dniu 19 czerwca w budynku Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie odbędzie się sesja naukowa z okazji 100. rocznicy śmierci wybitnego polskiego fizyka i filozofa przyrody - Mariana Smoluchowskiego (1872-1917).

Rocznica ta jest doskonałą okazją aby przyjrzeć się z perspektywy czasu filozoficznemu dorobkowi tego uczonego i jego roli w kształtowaniu się krakowskiej filozofii przyrody. Sesji towarzyszyć będzie prezentacja specjalnego numeru ZFN poświęconego Smoluchowskiemu (zawiera m.in. niepublikowane wcześniej rękopisy uczonego).

 
Posted: 2017-06-04 More...
 

Collaboration with BazHum

 
At the end of 2016 ZFN (Philosophical Problems in Science) has established collaboration with BazHum - a bibliographic database of Polish academic journals from humanities and humanistic social studies created by Polish History Museum in Warsaw.  
Posted: 2017-01-09
 

ZFN at PhilPapers list

 
Our journal "Philosophical Problems in Science" (ZFN) has been added to the PhilPapers list.  
Posted: 2016-09-12 More...
 

Nabór tekstów do numeru specjalnego

 

Zapraszamy do nadsyłania tekstów poświęconych filozoficznym apsektom dorobku słynnego polskiego fizyka Mariana Smoluchowskiego - do rocznicowego numeru ZFN...

 
Posted: 2016-06-28 More...
 

XX Krakowska Konferencja Metodologiczna

 

Jubileuszowa XX Krakowska Konferencja Metodologiczna odbędzie pod tytułem "Filozofia w nauce". Dedykowana jest ona założycielowi i wieloletniemu Redaktorowi naczelnemu ZFN ks. prof. Michałowi Hellerowi z okazji 80-tej rocznicy urodzin...

 
Posted: 2016-05-10 More...
 

Współpraca z Komisją Filozofii Nauk PAU

 

Od bieżącego roku ZFN staje się głównym miejscem publikacji prac powstałych w ramach Komisji Filozofii Nauk Polskiej Akademii Umiejętności.

 
Posted: 2016-04-25 More...
 
1 - 6 of 6 Items